disfranchised

 
[ˌdɪs'fræntʃaɪz]     [ˌdɪs'fræntʃaɪz]    
  • vt. 剥夺 ... 权力(尤指选举权)
disfranchisement disfranchised disfranchised disfranchising disfranchises
new

disfranchise的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. deprive of voting rights

disfranchise的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史