vulcanology

 
[ˌvʌlkə'nɒlədʒi]     [ˌvʌlkə'nɑːlədʒi]    
  • n. 火山学
new

vulcanology的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the branch of geology that studies volcanoes

vulcanology的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史